RegulationRegulierung

Europæisk banktilsynsmyndighed udsteder retningslinjer for kapital- og likviditetskrav for stablecoin-udstedere i overensstemmelse med MiCA-regulering.

Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har udstedt retningslinjer for likviditets- og kapitalkrav til udbydere af stablecoins i overensstemmelse med den nye EU-forordning om markedet for kryptoaktiver (MiCA).

I det seneste rammearbejde, der blev offentliggjort den 8. november, fastslog EBA, at den foreslåede forordning indebærer en likvidationstresstest, hvor udbyderne skal sikre en fuld reserve af aktiver, der er knyttet til stablecoins. Dette betyder, at kun aktiver, der opfylder visse kvalitetsstandarder, kan bruges som grundlag for en stablecoin eller andre digitale aktiver.

Hovedformålet med retningslinjerne er at sikre, at aktiver under meget volatile markedsforhold hurtigt kan likvideres for at generere likvider til tilbagebetaling til investorerne. Dette er en vigtig foranstaltning for at forhindre panikafløb af aktiver og smittekrise på stressmarkeder.

EBA fremhævede, at anvendelsen af retningslinjerne ville give udbyderne af stablecoins mulighed for at administrere deres reserve af aktiver. På baggrund af resultaterne af likvidationstresstesten kan tilsynsmyndigheden eller en anden relevant myndighed beslutte at stramme likviditetskravene for udbyderne for at tage højde for flere risici, når anbefalingerne er trådt i kraft.

En anden bemærkelsesværdig del af retningslinjeforslaget er muligheden for fritagelse for banker. EBA præciserede, at banker i visse tilfælde kan fritages for visse likviditetskrav, da de allerede holder midler i overensstemmelse med de eksisterende EU-regler for bankkapital og likviditet. De yderligere regler skal forhindre, at udbyderne af stablecoins, herunder ikke-bankinstitutter, hvis de følger de samme retningslinjer, opnår urimelige kapital- eller likviditetsfordele i forhold til banker.

Afslutningsvis annoncerede EBA, at forslaget stadig er i høringsfasen, hvilket giver observatører og offentligheden mulighed for at komme med tilbagemeldinger. Høringsfasen fortsætter frem til den 30. januar 2024, hvor MiCA afholder sin første offentlige høring.

Top  Solana fortsætter sin stigning og nærmer sig $50 - her er de vigtigste niveauer at holde øje med.

I mellemtiden har Bank of England (BoE) og Financial Conduct Authority (FCA) offentliggjort de første forslag til regulering af stablecoins som en del af den første bølge af kommende regler for kryptosektoren. Deres fokus er på systemiske massebetalingsmekanismer, hvori stablecoins og tilhørende tjenesteudbydere som betalingsplatforme er involveret. Organisationerne understregede risiciene ved brugen af stablecoins i sådanne systemer og tilkendegav behovet for at underlægge dem ligestillede regulering.

Med MiCA og Storbritanniens anbefalinger, der snart tager form, forventes risiciene ved manglende regelmæssig klarhed, svig og hvidvaskning af penge at mindskes, når de træder i kraft.

Crypto News Danmark

Danmarks førende cryptocurrency og blockchain teknologimagasin. De seneste nyheder, analyser og trends fra verden af ​​digitale aktiver præsenteres på en kompakt og velfunderet måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back to top button