Krypto News

Virksomheder uden BaFin-licens advarer: Hvad skal man gøre?

BaFin advarer mod virksomheder, der tilbyder finansielle tjenester uden tilladelse

Hvis virksomheder ønsker at yde finansielle tjenester som investeringsrådgivning eller formidling i kommercielt omfang, kræver de en BaFin-licens. BaFin advarer på deres hjemmeside, når virksomheder tilbyder finansielle tjenester uden tilladelse. Dette sker i overensstemmelse med § 37, stk. 4 i lov om kreditvæsen (KWG). Ifølge denne bestemmelse kan Bundesanstalt, hvis der er fakta, der tyder på eller hvis det er fastslået, at en virksomhed ulovligt driver bankvirksomhed eller yder finansielle tjenester, informere offentligheden ved at nævne navnet eller virksomheden bag mistanken eller konstateringen.

Det kan medføre betydelige skader på omdømmet for det nævnte selskab ved blot at nævne det med dets rigtige navn. Dette gælder især i tilfælde, hvor pressen også rapporterer om sådanne hændelser på baggrund af offentlig information, hvilket øger rækkevidden eksponentielt. Den følgende artikel vil vise, hvilke retningslinjer BaFin skal overholde, og hvordan berørte parter eventuelt kan forsvare sig.

Kravet om en BaFin-licens for virksomheder, der yder finansielle tjenester

For at informere offentligheden kræves det, at det enten er klart eller der er mistanke om, at en virksomhed ulovligt yder finansielle tjenester, dvs. handler på markedet uden den nødvendige tilladelse fra BaFin. Bestemmelsen i § 37, stk. 4 i KWG er til for at beskytte forbrugerne kollektivt og skal sikre, at offentligheden tidligt bliver informeret om potentielt ulovlige aktiviteter for at mindske skaden for investorer og Tysklands finansielle sektor så meget som muligt. Det bemærkelsesværdige er, at endda bare mistanken fra Bundesanstalt er tilstrækkelig til offentliggørelse.

Top  PayPal indfører en Stablecoin og styrker digitale betalinger

BaFin kan endda bruge sin ret til offentlig advarsel, selvom en virksomhed ikke udfører de ulovlige aktiviteter, men blot offentligt giver et sådant indtryk, f.eks. gennem reklamekampagner. Derfor er myndigheden ikke forpligtet til først at intervenere formelt mod virksomheden og derefter offentliggøre advarslen. BaFin kan tidligt og endda på forhånd udgive sin mistanke og advare offentligheden. Det berørte selskab skal dog generelt høres af BaFin, før beslutningen om offentliggørelse træffes.

Berørte parter kan appellere mod offentliggørelsen

På grund af de betydelige konsekvenser, som en offentlig advarsel fra BaFin kan have for berørte virksomheder, skal BaFin overholde proportionalitetsprincippet. Hvis det viser sig, at de oplysninger, BaFin har offentliggjort, er forkerte, eller at de underliggende omstændigheder er fejlagtigt gengivet, skal Bundesanstalt informere offentligheden på samme måde som den tidligere meddelte oplysning.

Da offentliggørelsen på hjemmesiden er en faktisk forvaltningshandling fra BaFin, kan f.eks. en søgsmål om fastslæggelse rettet mod fastlæggelse af en ulovlig offentliggørelse eller en utilstrækkeligt rettet sag om korrektion af oplysninger eller et søgsmål rettet mod offentliggørelsen af korrekt information komme på tale. Ved midlertidig retsbeskyttelse kan der anmodes om udstedelse af en midlertidig foranstaltning, f.eks. sletning af bestemte oplysninger på BaFins hjemmeside indtil afgørelsen af hovedsagen.

Crypto News Danmark

Danmarks førende cryptocurrency og blockchain teknologimagasin. De seneste nyheder, analyser og trends fra verden af ​​digitale aktiver præsenteres på en kompakt og velfunderet måde.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Related Articles

Back to top button